0988.607.966

Showing 85–92 of 92 results

Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 2 69.1m2 14 - 18 Triệu/tháng
Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 2 69.9m2 14 - 18 Triệu/tháng
Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 2 68.6m2 14 - 18 Triệu/tháng
Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 2 54.8m2 14 - 18 Triệu/tháng
Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 2 54,8m2 14 - 18 Triệu/tháng
Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 2 54.8m2 14 - 18 Triệu/tháng
Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 3 92.2m2 19 - 23 Triệu/tháng
Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì
 2 57.8m2 10 - 16 triệu/tháng